Zaujímavé predpovede o tom, ako bude vyzerať naša blízka digitálna budúcnosť, sa objavili v správe spoločnosti SAP, ktorá zhrnula 99 kľúčových faktorov z prostredia biznisu a ďalších oblastí. Zdrojmi prognóz sú štúdie renomovaných svetových spoločností z týchto oblastí, vychádzajúce z vedeckých analýz súčasného stavu a predikcií, podporených názormi odborníkov.