1. Čo budete predávať?

Podnikateľ musí nastaviť podmienky predaja podľa toho, či bude predávať tovar alebo služby. Pri nesprávne nastavených podmienkach predaja služby môže dôjsť napr. k situácii, že odberateľ služby odstúpi od zmluvy a poskytovateľ bude musieť vrátiť celú cenu bez možnosti odpočítania ceny za časť služby, ktorá už bola poskytnutá.

2. Komu budete predávať?

V zásade je treba rozlišovať, či predávate spotrebiteľovi, alebo „nespotrebiteľovi“. „Odporúčame obchodné podmienky rozdeliť na dve časti, prvá časť by upravovala práva a povinnosti pre spotrebiteľov a druhá časť práva a povinnosti kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi t.j. podnikatelia“, hovorí JUDr. Jozef Lukajka, PhD., riadiaci advokát Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Je to z dôvodu, že vo vzťahu k spotrebiteľom sú prísnejšie povinnosti ako vo vzťahu k podnikateľovi, ktorý môže byť tiež zmluvnou stranou. Vzory k obchodným podmienkam, formulárom a súvisiacej dokumentácie s podrobnými návodmi, môžete nájsť, upraviť a stiahnuť bezplatne na stránke www.zodpovednypodnikatel.sk.

3. Aké práva a povinnosti bude mať kupujúci?

Práva a povinnosti pri predaji online je potrebné nastaviť podľa toho čo budete predávať a komu to budete predávať. Pri predaji podnikateľom zákon nestanovuje tak prísne pravidlá ako pre spotrebiteľov. „Napr. v prípade reklamácie zo strany kupujúcich podnikateľov nemusíte dodržať lehotu 30 dní ako je to u spotrebiteľov, ak máte v obchodných podmienkach nastavenú napr. 60 dňovú lehotu“.

Autor: advokát Jozef Lukajka.