Veľmi často si neuvedomujeme, ako nás druhí vnímajú. Alebo konáme v tom najlepšom vedomí a svedomí, ale reakcie okolia sú iné, ako sme očakávali. Hodnotenie a porovnávanie je nám prirodzené, najmä pokiaľ sa netýka nás. Hodnotíme každý deň. Neustále.