Čo sú teda hlavné dôvody, ktoré predurčujú tepelné čerpadlá k úspechu?

1. Náklonosť politikov
Výroba tepla či chladu pre domácnosti sa v západnej Európe podieľa na celkovej spotrebe energie z cca 25 %. Ak teda chcú tieto štáty znížiť objem emisií skleníkových plynov, musia nutne riešiť aj otázku, ako domácnostiam zabezpečiť teplo či chlad ekologickým spôsobom. V praxi sa môžeme stretnúť ako s negatívnou motiváciou, t. j. zákazy používania neekologických kotlov na tuhé, rovnako ako pozitívne motivácie v podobe dotácií na obstaranie ekologických zdrojov energií.

2. Dlhodobo nízke náklady na vykurovanie
Tepelné čerpadlá majú veľmi vysokú efektivitu prevádzky, kedy vyrobia násobne viac energií ako spotrebujú, a sú s nimi spojené najnižšie náklady na vykurovanie. Zároveň, vďaka tomu, že si odoberajú „palivo“ z okolia, t. j. vonkajšieho vzduchu či geotermálneho tepla, majiteľa tepelných čerpadiel sú imúnne voči zmenám cien energií.

3. Bezobslužná prevádzka
Ako už bolo uvedené vyššie, tepelné čerpadlá si samé odoberajú „palivo“ pre svoju prevádzku z okolia, t. j. nie je nutné do nich prikladať. Rovnako tak odpadajú starosti so skladovaním paliva, čo majiteľom tepelných čerpadiel šetrí čas i priestor.

4. Dlhá životnosť
Pri tepelných čerpadiel neplatí, že by sa jednalo o neoverené riešenie. Ešte dnes môžete vo Švédsku, krajine odkiaľ sa čerpadlá rozšírili do celej Európy, nájsť jednotky inštalované v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Škandinávske podmienky sú pritom pre tepelné čerpadlá náročnejšie ako relatívne krátke a mierne zimy nášho mierneho podnebného pásma.

5. Doplnkové vlastnosti
Okrem toho, že dokážu lacno a spoľahlivo zaistiť teplo, niektoré typy tepelných čerpadiel dokážu:

  • zabezpečiť lacno dostatok teplej vody,
  • plniť funkciu klimatizácie,
  • lacno a spoľahlivo ohrievať vodu v bazéne,
  • odoberať prebytočnú energiu z fotovoltaických zariadení.