Prečo psychológia v reklame?Keď John Wanamaker, priekopník v obchodovaní prostredníctvom siete obchodných domov, takmer pred sto rokmi vyslovil myšlienku „Viem, že polovica mojich výdavkov na reklamu je investovaná zbytočne, ale nie som si istý, ktorá polovica to je“, vôbec nepochyboval o účinnosti reklamy. Problémom bolo určiť, ktorá reklama a v akej miere vyvoláva želaný účinok a podporuje predaj...