Vyhľadávané nepeňažné výhody

Dnes poznáme množstvo benefitov poskytovaných zamestnancom nad rámec ich platu. Spomedzi všetkých sú vyhľadávané najmä wellness programy, masáže, bezplatné obedy v práci, občerstvenie, zabezpečenie ovocia na pracovisku či poukážky do reštaurácie, posilňovne a kina. Už nejaký čas je obľúbeným benefitom v kanceláriách aj káva pre firmy. Spoločné prestávky strávené v kuchynke sa stávajú príjemným oddychom a vďaka účinkom kávy sú zamestnanci plní energie a pozitívne naladení.

Flexibilita v práci

Flexibilný pracovný čas je jeden z nepeňažných stimulov, ktorý je v mnohých zamestnaniach na vzostupe. Vďaka pandémii tiež mnohí zamestnávatelia pochopili, že ich zamestnanci dokážu svoju prácu plnohodnotne vykonávať aj z pohodlia domova, pričom nestrácajú na efektivite. Ide o prejav dôvery vo vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ, ktorý oceňuje jedna aj druhá strana. Nevýhodou je, že takúto formu práce nie je možné uplatniť vo všetkých typoch zamestnaní.


Zdroj: pexels.com / Anna Shvets

Príležitosť kariérneho rastu vďaka vzdelávaniu

Investícia do neustáleho vzdelávania zamestnancov prispieva k ich angažovanosti, čo prospieva hospodárskemu výsledku spoločnosti. Ak sa k tomu pridá ešte možnosť kariérneho rastu po ukončení určitého typu vzdelávania, zamestnanec ostáva motivovaný a bude sa snažiť urobiť všetko pre to, aby svoj ciel dosiahol. Výsledkom je odbornosť zamestnancov, ktorá sa odráža na kvalite ich práce.

Zdravotná starostlivosť

Jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú zamestnancov pri ich výkone, je zdravie. Aby firma svojim zamestnancom dokázala, že jej na ich zdraví záleží, môže siahnuť po možno netradičnejšom, no o to cennejšom benefite. Oblasť zdravia ponúka hneď niekoľko možností. Zabezpečte pre svojich zamestnancov nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku alebo firemného psychológa, čo sa vám opäť odrazí na bezproblémovom chode firmy a spokojnosti zamestnancov.


Zdroj: pexels.com / cottonbro studio

Vyhradené parkovacie miesto

Možnosť každé ráno zaparkovať priamo pred pracoviskom nie je samozrejmosťou pre všetkých. Mnoho zamestnancov v husto osídlených oblastiach sa musí ráno pretekať o posledné voľné miesta, či platiť za parkovanie na verejných miestach. Vyhradené parkovacie miesto je preto efektívnym benefitom, ktorý ocení nejeden zamestnanec. Najideálnejším riešením sú strážené a kryté parkoviská, ktoré dokážu ochrániť vozidlá zamestnancov pred nepríjemnými škodovými udalosťami, ktoré by zamestnancom spôsobili nielen finančné problémy, ale aj stres. Čo by mohlo mať neblahý vplyv na výkonnosť v práci.