Ochrana údajov je veľkým hlavybôľom všetkých podnikateľov. Preč sú doby, kedy stačilo zamknúť kanceláriu. Určitý stupeň ochrany si môžete zadovážiť bez nejakých vysokých finančných výdavkov. Najprv si musíte identifikovať údaje, ktoré musia byť vylúčené z masového používania vo firme, aby si ich niekto jednoducho neodniesol na USB kľúči...