Bez spätnej väzby by sa nemal zaobísť nijaký systém. Či už je to oddelenie, firma, alebo jednotlivec. Spätná väzba je nesmierne dôležitým korekčným nástrojom. Každá spätná väzba, ktorú zamestnancovi dáte, vám zabezpečí lepšie vykonanie práce v budúcnosti.