Dnešný globálny trh je charakteristický totálnou konkurenciou – vo všetkom, všade a medzi všetkými. Konkurencia je priama aj alternatívna, globálna aj lokálna, voči zákazníkovi i vo vnútri podnikov, na finančných trhoch i na trhoch práce, konkuruje sa férovo i neférovo, legálne aj nelegálne. Aké je riešenie? Totálna konkurencia znamená nepretržitú konkurenciu voči všetkým a všetkými prostriedkami na čoraz menšom trhu o obmedzené zdroje zákazníka...