Otázky typu „Čo vás motivuje? Čo vás zaujíma na pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate? Prečo chcete pracovať práve v našej firme?“ by vás nemali prekvapiť a nemali by ste nad nimi rozmýšľať prvýkrát na výberovom pohovore. Nad svojou motiváciou by ste mali uvažovať pravidelne. Hodnotitelia sa chcú dozvedieť viac o vašich postojoch a „vnútornom pohone“, ktorý ovplyvňuje spôsob vašej práce.

Takmer isto sa stretnete s výzvou „Porozprávajte nám niečo o sebe“. Mnohí z vás si myslia, že ide len o prelomenie úvodných ľadov a otázke nevenujú veľa pozornosti. Ale mýlite sa – otázka je pre hodnotiteľov dôležitá, preto sa dokonale sústreďte na to, čo o sebe poviete.

Na zodpovedanie tejto otázky máte k dispozícii cca 2 – 3 minúty, takže nikto od vás neočakáva kompletný životný príbeh. Sústreďte sa preto na dôležité informácie vzťahujúce sa k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate.

O ČOM RADŠEJ NEHOVORTE

  • Čas je vzácny, preto sa vyvarujte všetkého, čo nie je relevantné alebo čo by vás mohlo vykresliť v zlom svetle.
  • Vynechajte obdobie od kolísky až po školskú dochádzku.
  • Nevenujte čas svojim koníčkom, cestovaniu a tráveniu voľného času.
  • Neotvárajte rodinné problémy.
  • Vyhnite sa vtipom a informáciám o konfliktoch v predchádzajúcich zamestnaniach.
  • Vo všeobecnosti si nechajte privátne informácie pre seba.

AKÉ INFORMÁCIE JE VHODNÉ ZVEREJNIŤ?

Poskytnite o sebe iba tie informácie, ktoré sú v súlade s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate: výber povolania, získaná kvalifikácia a pracovné skúsenosti relevantné k danej pozícii. V ideálnom prípade by mala byť nová pracovná pozícia logickým dôsledkom doterajšieho pracovného vývoja. Sústreďte sa výlučne na pracovné informácie. Ideálne je prezentovať svoj krátky profesijný profil (musí sa zhodovať s pozíciou, o ktorú sa uchádzate) v rozsahu cca 1 – 2 minúty. Z prezentácie by malo byť jasné, prečo ste pre danú pozíciu vy ten vhodný uchádzač.

Máte šancu prezentovať sa v dobrom svetle, všetky ďalšie otázky, ktoré na pohovore dostanete, sú pomerne špecifické a neumožnia vám slobodne sa rozhodnúť, o čom budete hovoriť – využite preto túto príležitosť, aby ste zaujali.

ČO TOUTO OTÁZKOU HODNOTITELIA SLEDUJÚ?

Hodnotitelia sa zaoberajú len jednou otázkou: ako sa tento kandidát hodí na danú pracovnú pozíciu?

Na základe vašej odpovede hodnotia, aká je vaša schopnosť sebaprezentácie, či viete zaujať a sústrediť sa na podstatu. Na základe toho, aké informácie ste sa rozhodli o sebe zverejniť, zistia vašu schopnosť orientovať sa v prioritách a hodnotia to, ako sa informácie týkajú pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate.

POZOR!

Na každú informáciu, ktorú o sebe zverejníte, môže nasledovať otázka zo strany hodnotiteľov. Pripravte sa na to, vyvarujte sa nepríjemných prekvapení. Musíte vedieť, čo a prečo chcete povedať. Táto otázka vám ponúka jedinečnú možnosť zaujať svojou presvedčivosťou a kompetentnou reakciou!

V ďalšom blogu sa zameriame na ďalšie tipy, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.