AKO BY STE NEMALI REAGOVAŤ:

  • Komentovať negatívne vlastnosti bývalého šéfa/kolegov.
  • Vyratúvať problémy, ktoré ste s ním/nimi mali.
  • Prezentovať predchádzajúcich zamestnávateľov v zlom svetle.

 Personalista, ktorý vedie s vami pohovor, je pre vás neznámy človek. Keď budete nepekne hovoriť neznámemu človeku o svojom poslednom šéfovi a poslednému zamestnávateľovi robiť negatívnu reklamu, personalista si z toho vyvodí, že:

  • Neskôr budete aj o budúcom šéfovi hovoriť podobne.
  • Nenecháte si interné firemné informácie pre seba.
  • Nedá sa od vás očakávať lojalita k firme.

AKÉ SÚ VHODNÉ ODPOVEDE:

  • Vyzdvihnite pozitívne vlastnosti svojho bývalého šéfa/kolegov.
  • Môžete vymenovať tie jeho vlastnosti, ktoré pomohli zvýšiť váš pracovný výkon.
  • Spomeňte, akými zaujímavými úlohami vás poveril a čo vám to pracovne dalo.

Uchádzate sa však o nové miesto v inej organizácii, čo znamená, že u predchádzajúceho zamestnávateľa zrejme nebolo všetko na 100 %. Ak chcete byť predsa len kritický, nikdy nekritizujte konkrétnych ľudí – či šéfa, kolegov alebo kohokoľvek.

Môžete zdôrazniť, že v predchádzajúcom zamestnaní ste nemali možnosť ďalej sa vzdelávať alebo kariérne rásť, alebo že miesto, o ktoré sa teraz uchádzate, sa lepšie hodí k vášmu profilu a pracovným cieľom. V takom prípade ale musíte mať pripravené konkrétne argumenty – pretože určite dostanete otázku súvisiacu so zhodou s vypísaným profilom a vašimi cieľmi.

Rátajte s tým, že sa vás spýtajú, či budete súhlasiť s tým, aby kontaktovali vášho bývalého šéfa. Ak odpoviete „nie“, okamžite vzbudíte podozrenie, že niečo zamlčujete. Môže však ísť zo strany personalistu len o rečnícku otázku, ktorou sa nenechajte vyviesť z konceptu.

Otázok, s ktorými sa môžete stretnúť na pracovnom pohovore, je samozrejme oveľa viac. My sme sa v našom blogovom seriáli sústredili na tie hlavné. Ak sa chcete na pohovor pripraviť dôkladne, odporúčam vám využiť služby kariérneho poradenstva – napríklad u nás v MK Training s.r.o.