AKO USPEJETE A ZAUJMETE?

  • Uvádzajte predovšetkým tie silné stránky, ktoré súvisia s pozíciou, o ktorú sa uchádzate (sústreďte sa skôr na pracovný aspekt otázky než na osobný).
  • Ku každej silnej stránke uveďte aspoň jeden konkrétny príklad z pracovného života, iba tak presvedčíte (napr. schopnosť prispôsobiť sa + príklad toho, ako sa vám podarilo prispôsobiť sa v nejakej pracovnej situácii; organizačný talent + príklad toho, ako ho viete v práci využiť…).
  • Každá silná stránka môže mať aj negatívny dôsledok – tento by však mal byť pre dané pracovné miesto irelevantný.

TAKTO RADŠEJ NEREAGUJTE

Pod stresom dokážem makať na 150 %, až pod stresom sa dostávam naozaj do formy: Čo konkrétne tým hovoríte o sebe? Že za normálnych okolností nepodáte plný výkon.

Schopnosť prijímať kritiku: Naozaj je vaša najsilnejšia stránka prijímanie kritiky? Môže to váš potenciálny zamestnávateľ chápať tak, že ste boli doteraz pravidelne kritizovaný za nekvalitnú prácu.

Som nefajčiar: Možno ste aj vegetarián, ochranca zvierat a rád čítate – ale vášho zamestnávateľa zaujímajú vaše pracovné kompetencie.

Som veľmi komunikatívny:

  • Súhlasí vaša odpoveď s vaším vystupovaním na pracovnom pohovore?
  • Je možné sa domnievať, že budete s kolegami viac debatovať ako pracovať?

POZOR: Uchádzači štandardne uvádzajú komunikatívnosť, zvládanie stresu, nekonfliktnosť a schopnosť pracovať v tíme ako svoje silné stránky, ale takmer nikdy ich nevedia podložiť konkrétnym príkladom z pracovného prostredia! Som optimista, flexibilný, rád pomáham druhým: ľudia radi používajú takéto veľké slová, ktoré popisujú skôr charakter než ich pracovné silné stránky. Ak poviete A, povedzte aj B: silná stránka + konkrétny príklad (dôkaz). Ak nebudete vedieť uviesť konkrétny príklad, stratíte veľa bodov!

Som pripravený učiť sa nové veci: Je to síce chvályhodné, ale normálne a navyše to nie je vaša silná stránka! Zamestnávateľ vás nezamestná kvôli tomu, čo sa chcete v budúcnosti naučiť, ale zaujíma ho vaša aktuálna pracovná kvalifikácia.

Nikdy neuvádzajte silné stránky, ktoré naozaj nie sú „vaše“, ale pozícia ich vyžaduje. Lož má krátke nohy!

V ďalšom blogu budeme pokračovať v praktických tipoch, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.