AKO JE TO S VAŠIMI SLABÝMI STRÁNKAMI?

Že žiadne nemáte? To vám naozaj nikto neuverí. Prečítajte si radšej, na čo sa treba sústrediť a čomu sa radšej oblúkom vyhnite. Každý človek má nejaké slabiny, preto ak sa chcete z tejto otázky vykrútiť, vytvoríte dojem absencie sebapoznania, nedôveryhodnosti a neúprimnosti. Vytvorte si radšej zoznam slabých stránok (osobných a takých, ktoré ste mali možnosť doteraz vo vašom pracovnom živote odpozorovať) a nájdite príklady toho, ako dokážete ich negatívnym dôsledkom zabrániť alebo ich aspoň eliminovať.

V ZÁSADE SA VYHNITE DVOM TYPOM ODPOVEDÍ:

 • uvádzaniu tých slabých stránok, ktoré sú v protiklade s požiadavkami na pracovné miesto,
 • a tých, ktoré sú nevierohodné.

Napríklad:

 • Som závislý/á na práci, veľmi veľa pracujem, som lenivý/á, neporiadny/a…
 • Som netrpezlivá, chcem veľa naraz, musím dokončiť to, čo začnem…
 • Neviem povedať nie, som vždy pripravená pomáhať…
 • Fajčím, mám zlý pravopis, ráno je so mnou ťažká reč…
 • Nič ma nenapadá, nemám slabé stránky, nie som si žiadnej vedomý/á...

Posledná menovaná odpoveď znamená okamžitý mínusový bod, ktorý sám osebe nemusí viesť k zamietavej odpovedi. Avšak personalista vás môže vnímať ako neúprimných ľudí, ktorí nie sú schopní samostatného úsudku o sebe, alebo vzbudíte nežiaducu pozornosť a budú vás podozrievať, že nechcete prezradiť o sebe niečo závažné. Nikto nie je dokonalý a jednou zo silných stránok človeka je byť si vedomý svojich nedostatkov. Nepokúšajte sa ani o „vtipnú“ odpoveď. Ak odpoviete na otázku „Aké sú vaše tri najväčšie slabosti? – čokoláda, čokoláda, čokoláda“, personalista znechutený zagúľa očami; po množstve absolvovaných pracovných pohovoroch, na ktorých už túto odpoveď počul x-krát, určite nebude mať chuť sa na tomto zasmiať.

AKO SPRÁVNE ZAREAGOVAŤ NA TÚTO OTÁZKU?

Z celého zoznamu slabých stránok si vyberte dve, ktoré budete na pohovore prezentovať.

Prvá by nemala byť v žiadnom vzťahu k pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate: Skôr by mala ukázať, že ste normálny človek – slabina, do ktorej sa dokáže vžiť aj personalista. Napr. slabosť v matematike, pamäť na mená, strach zo skúšania, manuálna nešikovnosť, zlý orientačný zmysel, ráznosť…

Druhú by ste mali zvládať (alebo aspoň vedieť neutralizovať) v pracovnom živote: Ukážte, že ste si svojej slabej stránky vedomý a dbáte o to, aby negatívne neovplyvňovala váš pracovný výkon. Môžete svoju slabosť zmierniť: niekedy, trochu, z času na čas…

Možno sa pýtate, či sa oplatí úprimnosť. Ak je slabá stránka v protiklade s požiadavkami na pracovné miesto a vytvorí negatívny dojem z vašej kvalifikácie, neoplatí sa byť úprimný. Ak ale zverejníte správnu slabú stránku a presvedčíte, že ste si jej vedomý a snažíte sa, aby neovplyvňovala váš pracovný výkon, potom sa úprimnosť opláca.

UVEDIEM ZOPÁR „NEŠKODNÝCH“ NEDOSTATKOV

 • Ráno potrebujem tak hodinu, kým sa rozbehnem na plné obrátky.
 • Iba ťažko viem povedať „nie“.
 • Som netrpezlivý/á, najradšej by som mal/a veci urobené čo najskôr.
 • Nerád/a hovorím pred väčším publikom, bývam nervózny/a.
 • Som nepresný/á, na stanici bývam už pol hodiny pred odchodom vlaku.
 • Mám problém vidieť veci ako „skončené“ a stále na nich nachádzam niečo na vylepšenie.
 • Ťažko si pamätám mená druhých ľudí.
 • Rád/a si užívam, keď sa mi niečo podarí. Keď som hotový/á s projektom, tak si to chcem chvíľku užiť, kým začnem s ďalším.
 • Keď píšem maily, trvá mi vždy dlho, kým nájdem tie najvhodnejšie slová.
 • Mám sklon k perfekcionizmu.
 • Niekedy veľa rozprávam.
 • Nerád/nerada bývam stredobodom pozornosti.
 • Ťažko si pamätám tváre ľudí, musím ich dva-trikrát vidieť, kým si ich zapamätám.
 • Niekedy som neistý/á, pretože sa v praxi stretávam s inými situáciami než v škole (ak ste absolvent).
 • Neverím si, keď mám hovoriť po anglicky, aj keď to viem.
 • Nemám dostatok praktických skúseností (ak ste absolvent).
 • Niekedy chcem zvládnuť veľa naraz.
 • Niekedy mám problém začať rozhovor s neznámym človekom.

DÔLEŽITÁ RADA: Keď zverejníte svoju slabú stránku, vždy ju doplňte o „ALE“, napríklad:

Ráno vždy potrebujem aspoň hodinu, kým sa rozbehnem na plné obrátky. ALE večer bývam naopak veľmi čulý a výkonný, často som hore do neskorých hodín, lebo vtedy som najproduktívnejší.

Niekedy mám problém povedať „nie“. ALE v dôležitých veciach, ktoré sa týkajú napríklad výhodnosti pre firmu, bývam neoblomný a tvrdý. Niekedy chcem zvládnuť veľa naraz. ALE nemám problém rozlišovať medzi dôležitým a naliehavým. Keď mám pred sebou úlohu, ktorá je zároveň dôležitá aj naliehavá, má pre mňa najvyššiu prioritu a venujem sa jej bezodkladne.

Je to ťažké? Myslím si, že nie, ak nad sebou trochu uvažujete. Nezabúdajte, že na každý pohovor sa má význam pripraviť a „nevariť z vody“ priamo na stretnutí. Pretože to, čo si „navaríte“, vám nakoniec nemusí chutiť.

V nasledujúcom blogu prinesieme ďalšie osvedčené tipy, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.