ČO JE MOŽNÉ TOUTO OTÁZKOU ZISTIŤ?

 • Poznáte branžu a rôzne kariérne možnosti v nej?
 • Poznáte firmu, v ktorej sa uchádzate o prácu, jej útvary a ich všeobecné zameranie?
 • Poznáte víziu, resp. filozofiu tejto firmy?
 • Poznáte pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a hlavné pracovné činnosti s ňou súvisiace?
 • Máte jasno vo svojich pracovných cieľoch?
 • Nie je rozpor medzi vašimi pracovnými cieľmi a vaším životopisom?
 • Nie je rozpor medzi vašimi pracovnými cieľmi a požiadavkami na pracovné miesto?
 • Nie je rozpor medzi víziou firmy a vlastnými cieľmi?

AKÝ TYP UCHÁDZAČA STE?

Vo všeobecnosti je možné rozoznávať dve skupiny uchádzačov:

KARIÉRISTI: uchádzači, ktorí majú ambíciu stúpať po kariérnom rebríčku smerom nahor (viac zodpovednosti, nové pracovné oblasti).

ŠPECIALISTI: uchádzači, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať vo svojej odbornosti – majú záujem o špecializáciu a precizovanie svojich vedomostí vo svojej branži.

Pre kariéristov je dôležité nedržať sa jedného konkrétneho miesta a neklásť si v horizonte 5 rokov veľké, nereálne ciele. Bolo by podozrivé, keby napr. za posledných desať rokov preukázali len minimálny postup a za ďalších 5 rokov by chceli všetko dohnať.

Špecialisti musia preukázať ozajstný záujem o svoj ďalší odborný rozvoj vo svojej branži.

Pre uchádzačov typu „ja chcem jednoducho len pracovať“ chcem zdôrazniť, že firmy majú záujem o ľudí, ktorí sa chcú hýbať a majú ambície. V prípade, že sa vás týka táto kategória uchádzačov, uvažujte nad tým, či sa dokážete identifikovať skôr s obrazom kariéristu alebo špecialistu a preukážte, že u vás netreba očakávať žiadnu pracovnú stagnáciu, a teda ste pre firmu dlhodobo perspektívny zamestnanec.

AKO MÁM NA OTÁZKU REAGOVAŤ?

Ideálna odpoveď neexistuje, závisí od firmy, branže a vašich pracovných cieľov. Často deklarované predstavy uchádzačov:

 • Vedenie tímu / väčšia zodpovednosť / vlastné projekty
 • Rozvoj odborných vedomostí / ďalšie vzdelávanie / ďalší rozvoj po odbornej aj osobnostnej stránke
 • Podiel na úspechu firmy / naplno využiť svoje vedomosti
 • Pobyt v zahraničí (v prípade zahraničných spoločností)

Váš „5-ročný plán“ by mal byť logickým pokračovaním vášho doterajšieho pracovného rozvoja: nič viac a nič menej. Formulácie typu snáď, možno, mohol by som, bolo by… nie sú rozhodne presvedčivé, preto sa im vyhýbajte.

V ďalšom blogu budeme pokračovať v praktických tipoch, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.