Priatelia vás osobne lepšie poznajú – to znamená vaše charakterové vlastnosti a správanie, kolegovia sa môžu zas vyjadriť k vášmu správaniu na pracovisku. Vaša odpoveď je zmesou odpovedí na dve otázky: Ako pôsobím na druhých ľudí? a „Ktoré vlastnosti ma charakterizujú“?

AKO BY STE MALI REAGOVAŤ?

Vhodná odpoveď by mala vyjadrovať vaše typické charakterové vlastnosti – sústreďte sa však na tie, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate, napr.: zvládanie záťaže, angažovanosť, presnosť, organizačný talent, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a i. To však nestačí – svoje tvrdenie musíte nejako dokázať príkladom, iba tak presvedčíte, že danou vlastnosťou disponujete a ostatní vás tak vnímajú.

Nezabudnite však, že vaši priatelia poznajú aj vaše slabiny: spomeňte preto 1 – 2 z nich, ale také, ktoré nie sú relevantné k pozícii, o ktorú sa uchádzate.

ČOMU BY STE SA MALI VYHNÚŤ?

  • jednoduchému výpočtu svojich vlastností bez dôkazov (a takých, ktoré nemôžu vaši priatelia poznať, ak s vami nepracujú),
  • dávajte si pozor na uvádzanie takých vlastností, ktoré stoja v príkrom protiklade s požiadavkami na pracovné miesto: napr. vyhľadávanie rizika (táto vlastnosť je žiadaná iba pri veľmi malom množstve pozícií),
  • preháňaniu: je ľahko ho prehliadnuť a získate okamžite mínusové body.

Táto otázka nepatrí k tým najnáročnejším, treba byť však na ňu pripravený, aby ste sa prezentovali ako človek, ktorý sa pozná a vie, aké kompetencie môže firme ponúknuť.

V ďalšom blogu budeme pokračovať v ďalších praktických tipoch, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.