Mnohí z vás si myslia, že ide len o prelomenie úvodných ľadov a otázke nevenujú veľa pozornosti. Ale mýlite sa – otázka je pre hodnotiteľov dôležitá, preto sa dokonale sústreďte na to, čo o sebe poviete. Na zodpovedanie tejto otázky máte k dispozícii cca 2 – 3 minúty, takže nikto od vás neočakáva kompletný životný príbeh. Sústreďte sa preto na dôležité informácie vzťahujúce sa k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate!!!

O ČOM RADŠEJ NEHOVORIŤ?

 • Váš čas je vzácny, preto sa vyvarujte všetkého, čo nie je relevantné alebo čo by vás mohlo vykresliť v zlom svetle.
 • Vynechajte obdobie od kolísky až po školskú dochádzku.
 • Nevenujte čas svojim koníčkom, cestovaniu a tráveniu voľného času.
 • Neotvárajte rodinné problémy.
 • Vyhnite sa vtipom a informáciám o konfliktoch v predchádzajúcich zamestnaniach.
 • Vo všeobecnosti si nechajte privátne informácie pre seba.

ČO MÁM TEDA O SEBE POVEDAŤ?

Poskytnite o sebe iba tie informácie, ktoré sú v súlade s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate: výber povolania, získaná kvalifikácia a pracovné skúsenosti relevantné k danej pozícii. V ideálnom prípade by mala byť nová pracovná pozícia logickým dôsledkom doterajšieho pracovného vývoja.

 • Sústreďte sa na pracovné informácie.
 • Prezentujte svoj krátky profesijný profil (musí sa zhodovať s pozíciou, o ktorú sa uchádzate).
 • Z prezentácie by malo byť jasné, prečo ste pre danú pozíciu vy ten vhodný uchádzač.

Máte šancu prezentovať sa v dobrom svetle, všetky ďalšie otázky sú pomerne špecifické a neumožnia vám slobodne sa rozhodnúť, o čom budete hovoriť – využite preto túto príležitosť, aby ste zaujali.

ČO TOUTO OTÁZKOU HODNOTITELIA SLEDUJÚ?        

Hodnotitelia sa zaoberajú len jednou otázkou: ako sa tento kandidát hodí na danú pracovnú pozíciu?

 • Relevantné informácie hodnotitelia so záujmom počúvajú.
 • Irelevantné informácie budú hodnotené ako nepodstatné informácie (typu bla-bla-bla).

 Hodnotitelia hľadajú počas vášho rozprávania odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aká je vaša schopnosť sebaprezentácie? Hovoríte nudne alebo používate zaujímavé výrazové prostriedky? Viete sa sústrediť na podstatu?
 • Čo z množstva možností povedať o sebe ste si zvolili? Sleduje sa schopnosť zvoliť si priority.
 • Týkajú sa informácie obsadzovaného miesta, súvisia s ním?

POZOR! Na každú informáciu, ktorú o sebe zverejníte, môže nasledovať otázka zo strany hodnotiteľov. Pripravte sa na túto otázku, vyvarujte sa nepríjemných prekvapení. Musíte vedieť, čo a prečo chcete povedať. Táto otázka vám ponúka jedinečnú možnosť zaujať svojou presvedčivosťou a kompetentnou reakciou!

V ďalšom blogu prinesieme ďalšie osvedčené tipy, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.