Nie je to žiaden chyták ani prezentácia vašej kreativity, sledujú sa ňou odpovede na tieto otázky:

  • Pripravili ste sa na výberový pohovor?
  • Prečítali ste si dôkladne inzerát na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate?
  • Venovali ste čas zoznámeniu sa s firmou z dostupných zdrojov (internetové odkazy, články, rozhovory…)?
  • Sú vám zrozumiteľné požiadavky na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate?
  • Máte osobnú skúsenosť s obsadzovanou pracovnou pozíciou?
  • Viete, čo všetko sa od vás očakáva?

Aj napriek tomu, že sa tieto otázky môžu zdať na prvý pohľad všeobecné a rétorické – máte jedinečnú možnosť prezentovať sa sebavedomo a kompetentne.

Vyvarujte sa štandardných a všeobecných odpovedí, ktoré personalistu rozhodne nenadchnú:

  • Chcem využiť svoje poznatky v tejto firme.
  • Chcem prehĺbiť svoje vedomosti.
  • Chcem rozšíriť svoje kompetencie.

Toto sú odpovede, ktoré vám s veľkou pravdepodobnosťou zabezpečia „čierny bodík“.

AKO BUDE VYZERAŤ VÁŠ BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ NA NOVOM PRACOVNOM MIESTE?

Ak máte v tejto oblasti skúsenosti alebo ste sa zaujímali o danú pracovnú pozíciu a zistili ste si o nej najdôležitejšie informácie, môžete preukázať, že viete, čo vás čaká. Viete, aké priority je potrebné si stanoviť, načo môže klásť dôraz váš nadriadený, ako dokážete pracovať pod časovým tlakom, ako je na novom pracovisku dôležitá tímová práca (alebo aj nie) a vy aj napriek stresu a kritike ste v stave byť dlhodobo sebamotivovaný.

Každá firma má aj svoju firemnú filozofiu a kultúru, takže okrem svojej kvalifikácie je pre uchádzača dôležité, ako sa okrem svojej odbornej kvalifikácie hodí do útvaru ľudsky a ako profesionálne dokáže zastupovať záujmy firmy v styku s jej klientmi.

Dôležité: neopisujte ideálne pracovné miesto, ktoré pravdepodobne nedostanete. Sústreďte sa na tú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Preto je potrebné sa na výberový pohovor dôsledne pripraviť a nezúčastniť sa ho len tak „naslepo“. Šťastie praje pripraveným!

V ďalšom blogu prinesieme ďalšie osvedčené tipy, ako sa úspešne predať na pracovnom pohovore.