Hoci kompetentní ako vždy upokojujú, že čerpanie sa v dôsledku náročnej prípravy a schvaľovania projektov rozbehne až ku koncu programového obdobia, je takmer isté, že ani teraz sa nám nepodarí zužitkovať všetky možnosti, ktoré eurofondy do roku 2020 ponúknu.