Držať krok s dobou, ktorá je, ako mnohí naznačujú, až neúmerne rýchla a komplikovaná, nie je jednoduché. Vlastne by sa dalo povedať, že je to poriadne náročné. A to nielen v osobnom živote.Každý človek sa dennodenne musí potýkať s dôsledkami toho, čo táto doba prináša: konflikty vo vzťahoch, vysoká miera stresu, finančné problémy...