Hodnotiaci rozhovor má dôležité miesto v systéme rozvoja. Pre manažéra je to priestor, kde môže zamestnancovi vysvetliť svoj pohľad na jeho prácu a nastaviť pre neho rozvojový plán. Pre zamestnanca je to zase priestor, aby komentoval svoju prácu počas minulého obdobia. Výstupom by mal byť jasný akčný rozvojový plán, ktorý ukáže, ktorým smerom sa v rozvoji treba uberať.