Motivačný rozhovor je špecifickým druhom komunikácie, ktorý sa občas podobá na záchranné koleso, ktoré hádžeme zamestnancovi. Niekedy je to posledná šanca, ako predísť výpovedi alebo psychickému vyhoreniu. Dôležité je použiť motivačný rozhovor včas, aby  už nebolo neskoro.