E-mailová konferencia www.ezisk.sk na tému: Ako vzdorovať kríze.Časopis ZISK – účinný prostriedok proti kríze.Ste v nezávideniahodnej situácii, lebo pod tlakom krízy musíte zjednať ceny dodávateľov smerom dole? Sú to pritom vaši kamaráti, s ktorými sa rád stretávate v piatok večer na poháriku v miestnom bare...