Slovník:Cross-selling = obchodná stratégia slúžiaca k presvedčeniu zákazníka ku kúpe súvisiacich produktov a služiebUp-selling = anglicky „navyšovací predaj“Ako rozlíšiť cross-selling a up-sellingTermín up-selling často trochu splýva s pojmom cross-selling. Obe tieto aktivity majú rovnaký cieľ, t. j...