A toto poznanie je pre spoločnosti často veľmi cenné a sú ochotné za to platiť. Niekedy aj veľmi štedro. Ale stať sa lektorom a školiteľom nie je zas až také jednoduché. Ak teda uvažujete nad tým, že by ste pracovali ako lektor, aké kompetencie by ste mali mať a ako by ste ich mali rozvíjať?Obyčajný lektorský deňTypický deň lektora sa odvíja od toho, či pracuje ako interný lektor (zamestnaný pre jednu spoločnosť), alebo lektor, ktorému prácu zabezpečuje tréningová/vzdelávacia agentúra, alebo bude pracovať ako freelancer (t...