Za žiadnym startupom nestojí, je ten, kto verí a investuje do stredoeurópskych projektov, ktoré majú schopnosť byť rešpektovanými, s ambíciou dosiahnutia globálneho úspechu. Andrej Kiska mladší.

Credo Ventures so sídlom v Prahe, v ktorej je Andrej Kiska ml. od roku 2011 partnerom, je venture kapitálová firma založená pred siedmimi rokmi tromi skúsenými podnikateľmi a investormi Ondrejom Bartošom, Janom Habermannom a Tomášom Orlíkom. Cieľom firmy je stať sa vedúcim venture kapitálovým investorom do firiem v raných fázach vývoja, najmä v oblastiach internetu, IT a zdravotníctva. Inými slovami – investovať do firmy s potenciálom, získať v nej podiel, potiahnuť ju, a potom podiel predať s niekoľkonásobným ziskom.

Kiska ml. je v investičných vodách už siedmy rok. Začínal v roku 2009 ako analytik v pražskej akvizičnej firme Benson Oak Capital (BOC):

„Bola to super skúsenosť, prišiel som tam hneď po škole, prijal ma pán Eichler (Gabriel Eichler BOC založil v roku 1991, pozn. autora). Vo firme vládla anglosaská kultúra, vyhovovalo mi to. Ľudia boli naučení kriticky myslieť, zvyknutí nahlas prezentovať svoj názor a zároveň mala spoločnosť v portfóliu zaujímavé firmy. Medzi nimi aj českú antivírovú spoločnosť AVG, ktorú BOC kúpil v roku 2004, kedy robila v tržbách 3 milióny dolárov, no v roku 2013 išla ako prvá česká firma na burzu v New Yorku a robila 330 miliónov v tržbách. Išlo obrovskú prax.“

Práve kritické myslenie a schopnosť vyjadrovať sa pokladá absolvent štúdia financií a manažmentu na americkej University of Virginia za zásadné pri jeho ďalšom kariérnom smerovaní. „Gro štúdia University of Virginia v bakalárskom programe tvoria ‚case studies‘, čo znamená, že dostanete nejakú štúdiu, ktorú je potrebné naštudovať a následne ju na vyučovaní odprezentovať, otvoriť a viesť diskusiu. Veľké percento známky potom tvorí prezentácia spomínaného prípadu. Mám pocit, že české a slovenské vysoké školy sú viac o memorovaní, menej o aplikovaní štúdia do reálneho života. Zámorské štúdium ma však aj naučilo, že ak chcete byť skutočné výborný, nestačí makať od deviatej do piatej. Makať treba od deviatej do deviatej.“

V súvislosti so startupmi podčiarkuje, že Európania a Slováci sú skvelí v tom, že dokážu prísť s unikátnymi technologickými riešeniami existujúcich problémov. Startup nevníma iba cez kreativitu, ale práve cez technologickú vyspelosť. „Veľké množstvo startupov je kombinácia práve silnej technologickej schopnosti so schopnosťou rozoznať nové trendy v konkrétnej oblasti.“

Za čo dnes zodpovedá v Credo Ventures? „Náš čas sa delí na tri časti – vyhľadávanie investičných príležitostí, čo zahŕňa stretávanie sa so zástupcami firiem, návštevy akcií a podujatí, na ktorých hovoríme o marketingu či budovaní značky. Druhú časť tvorí spravovanie investícií, ktoré už máme a tretiu časť možno nazvať internou, kedy sa staráme o náš fond, o ľudí v ňom či sa stretávame s našimi investormi.“

Firma Credo Ventures si medzičasom vybudovala silné medzinárodné vzťahy, jej poradný zbor je vedený technologickou vizionárkou a investorkou Esther Dyson a predsedom jej investičného výboru je Eduard Mika.

Ktorý slovenský startup svoj enormný potenciál podľa Kisku ml. realizoval? „Dovolím si spomenúť náš Represent, ktorý sa predal za 100 miliónov dolárov, čo je dôkaz, že to ide aj v česko-slovenských podmienkach. Firma Represent bola založená Slovákom Andrejom Pančíkom a tím okolo neho vybudoval aj iný úspešný projekt s názvom Prizeo, ktorý tiež predal. Represent bol predaný od vybudovania za dva roky, čo je ukážka, že ak tím má myšlienku, ktorá je istým spôsobom schopná zmeniť fungovanie odvetvia, v ktorom operujú, tak je možný aj takýto predaj. Credo Ventures urobil minulý rok investíciu do Photonea – tento projekt má podobný potenciál ako Represent, no v inom odvetví. Urobili revolúciu v tzv. machine vision – robotickom videní, pretože majú patentovanú technológiu nového spôsobu snímania 3D prostredia a vďaka tomu sú schopní vyvinúť kameru, ktorá by mala mať najlepší pomer rozlíšenia a snímania obrázkov na trhu.“

So svojím otcom – prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom – diskutuje o startupových investíciách iba okrajovo. „Vzhľadom na fakt, že sa nevidíme často, väčšinu našich rozhovorov tvoria dôležitejšie témy. Jeho aktivity v rámci startupov na Slovensku hodnotím veľmi pozitívne a vzišlo to z jeho hlavy a jeho tímu,“ uzavrel s úsmevom.

Foto: Archív A.K.