Vedenie koncernu prevzal nevlastný brat Jan. Zatiaľ čo sa USA, svet i ČSR zmietali v hlbokej finančnej a priemyselnej kríze, obuvnícka firma Baťa začala svoj rast a rozmach až do obsadenia Nemcami v roku 1939. V roku 1938 už existovalo 63 zahraničných spoločností Baťa a pracovalo tam vyše 68 000 ľudí...