Slovenský manažment trávi viac ako polovicu svojho pracovného času prácou s inteligentnými programami. Dokonca čím vyššie je manažér postavený, tým viac pracovného času venuje tejto činnosti. No nejde len o čas. Výstupy a údaje produkované týmito dnes už veľmi komplikovanými a rozsiahlymi softvérmi naberajú každoročne viac na dôležitosti i význame v očiach samotného manažmentu....