V 90. rokoch 20. storočia sa na slovenský trh dostalo množstvo motivačnej literatúry. Kniha od Napoleona Hilla Myšlením k bohatství sa pre mňa stala takmer bibliou. Aj keď som mal v tom čase k podnikaniu poriadne ďaleko, fascinovala ma myšlienka, že môj vnútorný postoj má takú silu, že žiadna finančná požiadavka nie je dosť veľká na to, aby sa nemohla naplniť...