Aj zamestnanci musia prispieť svojou mierou

Prevencia pred zdravotnými ujmami v práci je vzájomná a musí sa k nej pričiniť tak firma ako aj samotní zamestnanci. Práve zamestnanci sú tí, ktorí musia dodržiavať rôzne bezpečnostné predpisy a zbytočne si tak neprivodzovať prípadné zranenia.

Od zamestnancov sa taktiež očakáva, že tam, kde je to nutné, budú používať osobné ochranné pracovné prostriedky. A samozrejme, firma im ich musí poskytnúť. Je totižto pekné mať pre zamestnancov firemné tričká s vlastnou potlačou, ale tie ich neochránia. Takže tam, kde to je potrebné, musia byť zabezpečené práve spomínané ochranné pracovné prostriedky.

Aké je vhodné pracovisko?

Úloha firmy spočíva aj vo vytvorení vhodného pracoviska a to pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pozíciu. Na takúto vhodnosť pracoviska z pohľadu zdravia zamestnancov vplýva viacero faktorov. Patrí sem bezpečnosť z hľadiska minimalizovania rizika bezprostredných pracovných úrazov. Je potrebné vedieť odhadnúť situácie, pri ktorých môže dôjsť k pracovným úrazom a snažiť sa toto riziko čo najviac obmedziť.

Taktiež je potrebné zbaviť sa faktorov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie zamestnancov z  dlhodobého hľadiska. Typickým príkladom sú kancelárske stoličky nevhodné na dlhodobé sedenie, ale napríklad aj sedačky do vozíkov by mali byť maximálne ergonomické ak sú vo firme zamestnanci, ktorí väčšinu svojej pracovnej doby trávia práve vo vysokozdvižných vozíkoch.

A v neposlednom rade sa nesmie zabúdať ani na psychickú pohodu zamestnancov. Ak nemá mať práca na nich negatívny vplyv z dlhodobého hľadiska, musia sa na svojom pracovisku jednoducho cítiť dobre.