Otázky pred zvažovaním outsourcinguManažment by si mal pri zavádzaní outsourcingu odpovedať na nasledovné otázky:Máme sa snažiť ostať pri internom zabezpečovaní daného procesu a spoliehať sa na vlastné sily alebo sa obrátiť na najlepšieho možného dodávateľa v danej oblasti?Existujú vo firme kapacity (ľudia, financie, vedomosti a iný potenciál) nevyhnutné na vykonávanie a rozvoj danej aktivity interne?Sú interné kapacity dostačujúce alebo zaostávajú za potenciálnymi dodávateľmi?Ak existuje rozdiel v kvalite, aké dodatočné náklady či investície by boli potrebné, aby naša spoločnosť dosahovala potrebnú kvalitu?Potrebná je séria interných analýzZásadnou otázkou, ktorá stojí na začiatku rozhodovania sa o outsourcingu, je otázka „Čo outsourcovať?“ Pred samotným výberom dodávateľa je nutné najprv vykonať sériu interných podnikových analýz a rozhodnutí, predovšetkým:určiť súčasné hranice organizácie (Čím všetkým sa zaoberáme? Čo je naša kľúčová aktivita? Na čo sa chceme zameriavať?)analyzovať dôležitosť jednotlivých činností organizácie (Na čo sa chceme v budúcnosti sústrediť? V čom vynikáme oproti konkurencii?)analyzovať relatívne schopnosti organizácie (Sme v danej aktivite: horší/lepší, drahší/lacnejší...