Vytvorte si víziuZahĺbením sa do plánovania podnikania môžete úplne stratiť prehľad o tom, prečo vlastne plánujete. Pred tým, než sa stratíte v detailoch, ustúpte o krok dozadu. Načrtnite si jasnú víziu a logicky premyslený systém hodnôt vašej firmy. Rozviňte stanovenie poslania firmy a využite to pri definovaní krátkodobých cieľov a priorít...