Úplne zabudnite na kvalitu. Zabudnite na direktívne stratégie.Dizajn je motor, ktorý môže zmeniť firmu na hnaciu silu neustálych inovácií.Uletené predstavyPredstavte si bláznivú krajinu, kde väčšina z toho, čo ste sa naučili v škole podnikania, je úplne naruby alebo pospiatky. Krajinu, kde zákazníci kontrolujú firmu, zamestnanie je spôsobom sebavyjadrenia, konkurenčné bariéry sa vymkli spod vašej kontroly, neznámi ľudia navrhujú vaše výrobky, menej odlišujúcich prvkov je považované za viac, reklama odháňa zákazníkov...