Pre odhalenie rezerv existuje viacero účinných nástrojov alebo sa možno v tomto prípade smelo spoľahnúť na služby externej, špecializovanej firmy. Okrem toho, Únia i štát rôznymi opatreniami tlačia na znižovania spotreby energií v zmysle hesla že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná.