E-mail nie je len komunikačný kanál

Americká spoločnosť Mimecast, zaoberajúca sa korporátnymi riešeniami pre online komunikáciu, uskutočnila prieskum medzi používateľmi e-mailov. Prieskum ukázal, že užívatelia v súčasnosti nevyužívajú e-mail iba na komunikáciu a výmenu súborov. Až polovica z 2 600 respondentov využíva e-mail cielene ako úložisko pre rôzne súbory a archiváciu dokumentov, napriek tomu, že vyhľadávanie jedného dokumentu touto cestou im zaberie v priemere 2 minúty a kritické súbory nemusia byť dostatočne zabezpečené voči zneužitiu.

Až 76 % respondentov uviedlo, že pracovný
e-mail využívajú aj ako médium na prijímanie spravodajstva a mediálnych informácií z informačných serverov v podobe pravidelných newslettrov. Navyše, aj kvalita pracovných
e-mailov je pochybná:

  • iba 3 % všetkých e-mailov majú vysokú informačnú hodnotu pre užívateľovu prácu (!) a celkovo priemerne iba 14 % prijatých pracovných e-mailov je dôležitých konkrétne pre jeho pracovné činnosti,
  • v práci je vyššia pravdepodobnosť, že dostanete zaujímavý súkromný e-mail ako dôležitý pracovný e-mail,
  • priemerný užívateľ pošle v práci 32 e-mailov denne.

E-mail a užívateľské správanie

Prieskum v USA, Južnej Afrike a Británii ukázal, že vybavovanie e-mailov zaberá užívateľom priemerne 4 hodiny denne pracovného času a 25 % užívateľov vyjadrilo nespokojnosť s funkcionalitou ich e-mailových programov. Až 75 % užívateľov sa vyjadrilo, že sa im často stáva, že pošlú e-mail, ktorý neskôr oľutujú. 34 % užívateľov, ktorí nevedia nájsť požadované údaje v archíve došlej pošty, požadujú od kolegov, aby im informácie opakovane poslali do správy. 40 % užívateľom sa často stáva, že omylom zmažú dôležité správy. 25 % užívateľov posiela pracovné e-maily kolegom zámerne neskoro večer len preto, aby ukázali, ako veľmi sú do práce angažovaní. A 10 % užívateľov priznalo, že občas kontrolujú e-mailové kontá kolegov, ktorí si odbehnú z pracovného miesta a neodhlásia sa zo svojho počítača.

Z uvedených štatistík vyplýva, že používanie e-mailu je rozhodne neoddeliteľnou súčasťou pracovného života, ale jeho efektívne využívanie má ešte stále veľké rezervy.

Spracovala – red – podľa:
www.mimecast.com/shapeofemail