Marketingový plán by mal byť jednou z častí podnikateľského zámeru v celej obchodnej stratégii. Úspešná marketingová metóda sa potom zmení  a prispôsobí potrebám zákazníkov, ktorí v konečnom dôsledku zaistia zisk vašej spoločnosti. Nebude na škodu, ak si pred takýmto rozhodnutím urobíte malý prieskum trhu. Ten vám ukáže správny smer.

Hodnoty vášho zákazníka

Prieskum trhu by mal byť prvým krokom najmä preto, lebo vám pomôže určiť, kto je vašim cieľovým zákazníkom. Rozpoznáte všetky podstatné vlastnosti pre vaše podnikanie. Vekové zloženie, životný štýl, príjem a jeho preferencie. Na takéto účely sa zameriavajú moderné callcentrá, ktoré presne vedia, v ktorých vodách by ste sa ako podnikateľ mohol naučiť dobre „plávať“.

Konkurencia sem patrí tiež

Podobne ako pri zákazníkoch aj sledovanie konkurencie vám vie pre úspech v podnikaní veľmi dobre pomôcť. V prvom rade sa vám podarí zistiť, aký typ marketingovej techniky používajú vaši konkurenti. Na základe toho môžete lepšie zhodnotiť ich silné a slabé stránky a naopak tie vaše ešte viac „vyšperkovať“. Na tieto účely môže dobre poslúžiť sms marketing, ktorý sa zameriava na objavovanie základných hodnôt zákazníkov, ale aj konkurencie.

Pri zakladaní, prinajmenšom plánovaní založenia spoločnosti je dobré myslieť aj na ceny. Stanovenie konečnej ceny výrobkov a služieb, ktoré chcete svojim zákazníkom ponúkať je rovnako tak potrebné. Plánovanie týchto vecí je plánovaním v pravom slova zmysle. Znamená to, že minimálne rok dopredu by ste si mali pripraviť potrebné podklady a analyzovať okolité prostredie.