Vyplynulo to zo štúdie agentúry ARIS vykonanej pre high-tech-združenie BITKOM. Používatelia mobilných telefónov si namýšľajú, že im zvonil alebo vibroval prístroj. Dôvodom je predovšetkým preťaženosť stimulmi z okolia a pocit, že premeškajú niečo dôležité. Množstvo ľudí si preto necháva zapnutý svoj mobilný telefón aj cez noc, hoci spia...