Poistenie schopnosti splácať úver chráni klienta pred finančnými problémami, ktoré môžu priniesť nečakané životné situácie, ako sú napríklad dlhodobá PN alebo pandemická OČR. Zvýšený záujem zo strany zákazníkov podnietil spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., jedného z najvýznamnejších subjektov na poli financovania vozidiel, aby pristúpila k jeho redizajnu s cieľom vyjsť v ústrety aktuálnym potrebám zákazníkov. Vynovené poistenie, ktoré prináša VWFS je zatiaľ určené pre fyzické osoby s úverom na nové či jazdené vozidlo, avšak v krátkej budúcnosti by sa mala ponuka rozšíriť aj pre právnické osoby.

“Sme radi, že sa nám podarilo pre našich klientov dohodnúť na výhodnejších poistných podmienkach, ktoré znamenajú výrazne lepšie poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti. Poistenie je výnimočné aj zefektívnením procesov pri likvidácii poistných udalostí, čo v praxi znamená skrátenie čakacích lehôt. Zároveň výrazne redukujeme počet vstupných podmienok pri uzatváraní poistnej zmluvy,” vysvetľuje David Liška, konateľ spoločnosti VWFS.


Výhody poistenia od VWFS*:

 • Menej prísne pravidlá - zníženie výluk v oblastiach, ktoré najčastejšie trápia klientov (napr. psychické ochorenia a problémy s chrbticou).
 • Skrátenie minimálnej doby trvania poistnej udalosti na 30 dní pri strate zamestnania, pracovnej neschopnosti (PN) a ošetrovaní člena rodiny (OČR).
 • Poistné plnenie vyplatené spätne, po uplynutí lehoty 30 dní od dátumu vzniku poistnej udalosti.
 • Krytie pre prípad OČR aj pre partnera/ partnerku, či iné presne špecifikované blízke osoby.
 • Plnenie 12 mesačných splátok v maximálnejvýške 1 100€ na jednusplátku na jednu poistnú udalosť (max. 24 splátok počas celej doby poistenia, v prípade poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti poisteného, OČR alebostratyzamestnania.
 • Plnenie max. 75 000 € na zostatok istiny v prípade smrti či trvalej invalidity poisteného.


Príklad poistnej udalosti

Po roku splácania nastúpite na dlhodobú PN, ktorá trvá 6 mesiacov. Poisťovňa za vás uhradí 6 mesačných splátok priamo na účet VWFS.  V prípade ďalšej PN s inou diagnózou,  ktorá by trvala  9 mesiacov, poisťovňa opäť uhradí vaše splátky. Za celú dobu vášho poistenia vám môže preplatiť spolu 24 mesačných splátok do maximálnej výšky 1 100€ mesačne.

Balíky poistenia schopnosti splácať úver:

Základný balík poistenia schopnosti splácať úver (sadzba 3,30 % z mesačnej splátky) Rozšírený balík poistenia  splácať úver (sadzba 4,90% z mesačnej splátky)
 • Smrť poisteného
 • Trvalá invalidita nad 70%
 • Pracovná neschopnosť trvajúca minimálne 30 dní

Navyše oproti základnému balíku:

 • Strata zamestnania a následná nezamestnanosť trvajúca minimálne 30 kalendárnych dní
 • Ošetrovanie člena rodiny trvajúce minimálne 30 kalendárnych dní

 

PRÍKLAD**

Financovaná hodnota vozidla: 16.790 €

Mesačná splátka úveru vrátane PZP, HP: 188 €

Základný balík PSS: sadzba 3,30 % z mesačnej splátky: +6,20 € (spolu budete mesačne platiť 194,20 €)

Rozšírený balík PSS: sadzba 4,90 % z mesačnej splátky: + 9,20 € (spolu budete mesačne platiť 197,20 €)

Viac informácií nájdete na www.vwfs.sk.
 


 *Poistenie – poistné produkty sú sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.

**Modelový príklad financovania je na nové auto v cene 16.790,00 € vrátane DPH, pri využití produktu VWFS NEXT, úrokovej sadzbe 1,99 %, dĺžke úveru 48 mesiacov, výške poskytnutého úveru 11.753,00€ a pri 30 % akontácii (5.037,00 €), s ročným nájazdom 10 000 km. Počet splátok je 48, prvých 47 splátok je vo výške 187,46 €, posledná splátka je vo výške 6.922,92 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 6,8% . Celková čiastka na úhradu je 20.770,54 €. Uvedené sumy sú s DPH. Príklad financovania je určený pre fyzické osoby. Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.