Dôležité je aj kriticky zhodnotiť svoje schopnosti a silné stránky, pretože každá forma podnikania si vyžaduje určitý typ zručností.

Firma s vlastnou značkou

Podnik s vlastnou značkou sa nedá vybudovať za jeden deň. Je potrebné myslieť, konať a plánovať tak, aby boli označené produkty či služby rozpoznateľné a originálne, pretože od toho sa odvíja celkové vnímanie produktu alebo služby na trhu.

Výhody

Budovanie vlastnej značky výrazne odlíši produkt od toho konkurenčného. Podnikateľ nemusí odvádzať žiadne percentá zo zisku a nemusí sa podriadzovať franchisingovým smerniciam.  Pri štarte v podnikaní existujú možnosti získania príspevku na podnikanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inštitúcii, ktoré podporujú začínajúcich podnikateľov, či od súkromných investorov. Získanie takýchto príspevkov si však vyžaduje množstvo úsilia a byrokracie.

Krátkodobo môže vlastná firma vykazovať nižšiu výkonnosť než akcie v priebehu rastu, avšak dlhodobejšie rozbehnuté podnikanie je bezpečnejšie s menšou náchylnosťou k výkyvom burzovej konjunktúry.

Nevýhody

Veľmi závažným problémom býva kapitálová náročnosť nových nápadov, ktoré sú na začiatku nesmierne nákladné. Obrovskou záťažou pre podnikateľa s vlastným biznisom je aj nestála a neprehľadná legislatíva. Podnikateľ je zodpovedný za tvorbu stratégie, marketing, financie, IT podporu či služby zákazníkom, čo môže byť pre človeka, bez skúsenosti v týchto sférach, veľmi stresujúce.

Franchising

Každým dňom je na trhu viac firiem, ktoré sa rozvíjajú na základe modelu franchisingovej spolupráce. V súčasnosti na Slovensku figuruje vyše 140 franchisingových spoločností, ktoré podnikajú s podporou silného najmä zahraničného partnera.

Výhody

Podnikanie formou franchisingovej spolupráce prináša istejší a hlavne rýchlejší vstup na trh než v prípade rozbiehania vlastného biznisu. Maximálna úroveň obratu sa dá dosiahnuť už za rok práce. Podnikať je možné aj bez originálneho nápadu, stačí len počiatočný kapitál a schopnosť viesť firmu. Franchisngové podnikanie prináša nižšie riziko, pretože franchisant bude podnikať so systémom a produktom, ktorý je už v overený v praxi.  

Nevýhody

Podnikateľ sa pri fanchisingovom koncepte musí zmieriť s obmedzenou možnosť rozhodovania o celkovom smerovaní podniku. Musí sa riadiť pokynmi a podliehať kontrole franchisora a častokrát môže predávať len určitý sortiment od stanovených dodávateľov. Na začiatok si podnikateľ musí zakúpiť licenciu, ktorá býva pomerne drahá, následne je povinný platiť v pravidelných intervaloch podiel zo zisku, prípadne poskytovať poplatky za reklamu či iné služby, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

Z tohto krátkeho zhrnutia môžme usúdiť, že zakladať si vlastný podnik sa skôr oplatí v prípade, že má podnikateľ originálny nápad, ktorý na trhu ešte nefiguruje. V prípade, že by sa chcel budúci podnikateľ presadiť skôr vo sfére veľkoobchodu alebo s bežne dostupnou komoditou ako napríklad KINEKUS, ktorý ponúka domáce náradie pre kutilov, potreby do domácnosti, ale aj záhradný nábytok. Vtedy je preňho vhodnejší franchisingový koncept.

Či už s vlastnou značkou alebo vo franchisingovej spolupráci, podnikanie je časovo náročné a stresujúce. Každý by mal zvážiť, predtým ako sa pustí do konkurenčného boja, či to nebude nad rámec jeho síl a schopností, aby sa na trhu udržal do chvíle, kým podnikanie nezačne prinášať vytúžený zisk.