Investície za každú cenu sú síce pekná vizitka vlády, ktorá takto prezentuje svoju snahu o vytváranie nových pracovných príležitostí, ale stagnujúce percento nezamestnanosti v krajine vypovedá o niečom inom. Kriticky nám začínajú chýbať kvalifikovaní pracovníci hlavne v oblasti priemyslu a v regiónoch s vyvinutou infraštruktúrou, kde sa sústreďuje najviac nových investícií.