Vrcholový športovec má pri sebe interdisciplinárny tím, kdežto vrcholový manažér je často sám. Paradoxne sa od obidvoch očakávajú vrcholové výkony. Prečo je to tak?

O vrcholového športovca sa stará kompletný tím, v ktorom je tréner, lekár, psychológ, masér, dietológ, kondičný tréner a podobne. Športovec je pritom v tíme, kde má svojho sparing partnera, ktorý trénuje spolu s ním a navzájom sa tak spoločne motivujú („hecujú“).

Vrcholový manažér nemá sparing partnera, nemá tím ľudí, ktorí by sa o neho takto postarali. Svoju prácu robí väčšinou na základe svojich predchádzajúcich skúseností, je v tom prevažne sám.

Mať osobného kouča je bonus len pre tých najúspešnejších. Nemať kouča znamená, že nie som úspešný, že na to nemám. S takouto situáciou sa bohužiaľ častokrát stretávame v slovenskom športe. Čo sa týka športu vo svete, mať niekoľkých koučov (napr. kondičný Kouč, mentálny coach, atď.) je nutná podmienka k tomu, aby bol športovec vôbec pripravený a schopný dosahovať vrcholové výkony. Jednoducho povedané, ak som športovec a mám kouča/ov, patrím do skupiny profesionálov.

Ako to je u manažérov?

Ak má úspešný manažér osobného kouča, mnohí to považujú za určitú slabosť, za príznak toho, že si nevie dať rady. Prečo je to tak?

Príčiny môžu byť rôzne: nevedia o čom to je, nevedia na čo sú kouči dobrí a v čom im môžu pomôcť. Častokrát je to pre nich veľká neznáma, nevedomosť. Stretli sme sa aj s tým, že mať kouča je prejav nejakej slabosti, alebo blokácie nášho „ega“:

„Však, čo mi on poradí a čo na to povedia ostatní ľudia?“
„Budú si o mne myslieť, že to nezvládam a potrebujem poradiť a pomôcť.“
„Keď zistia, že mám kouča, začnem strácať rešpekt a budú si myslieť, že na to nemám.“
 
Stretnutia s koučom si do zdieľaného kalendára nepoznačia ako koučing, ale radšej si tak napíšu TelKo (alebo „míting“) - na rozdiel od vrcholového športovca, ktorý by sa tým rád pochválil.

Keď sa pozrieme na dejiny a položíme si otázku, kde a kedy môžeme nájsť korene tzv. koučingu? Odpoveďou bude šport a konkrétne to budú Olympijské hry, ktoré už od svojho vzniku majú nemenné motto:Motto “Citius, Altius, Fortius“ (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) je oficiálne olympijské heslo.

Jeho autorstvo sa pripisuje dominikánskemu mníchovi, pedagógovi a priateľovi Pierra de Coubertin R. P. Didonovi. Motto vyjadruje ambíciu olympijského hnutia aktívne prispievať k rozvoju človeka – ľudstva. Človek sa má neustále snažiť rozvíjať a využívať svoj talent – potenciál. Športovci svojou výchovou a pravidelným tréningom prispievajú v jednotlivých športových odvetviach a disciplínach k posúvaniu ľudských limitov. Zdroj: Wikipédia

Je možné preto predpokladať, že na základe dlhoročných skúsenosti sa na koučing športovci pozerajú inou optikou.

Firemné prostredie a možnosti využitia koučingu

Dnešný svet je charakteristický svojou rýchlosťou, neustále meniacimi sa požiadavkami a nárokmi. Musíme sa rozhodovať rýchlo a správne, lebo v opačnom prípade naše rozhodnutia už nebudú potrebné alebo ich niekto bude musieť urobiť za nás.Pod takýmto tlakom nemáme niekedy dostatok času na rozmýšľanie, pretože sa topíme vo veľkom množstve informácii a premenných. Niekedy nevieme, či je lepšie sa rozhodnúť racionálne, alebo emocionálne. Výsledkom je odkladanie rozhodnutí, zmien a namiesto proaktivity jednáme už len reaktívne alebo pasívne.

Koučingom môžete získať:

 • nové nezávislé, nestranné uhly pohľadov na jednotlivé problémy, riešenia a perspektívy,
 • rozvojom schopností uplatniť nové prístupy, trendy a techniky
 • možnosť implementovať nové poznatky a správne sa rozhodovať v pracovnom prostredí,
 • sebapoznanie, porozumenie zdrojom osobných problémov, eliminovanie predsudkov, blokátorov a bariér.
   

Skúsme sa zamyslieť nad tým, kde sa majú možnosť ľudia naučiť manažmentu? Je na to nejaká škola, kurz ? Mnohé vysoké škole používajú slovo manažment v rôznych variáciách a myslia si akých manažérov pre prax vychovávajú. Predstavte si, že absolvent fakulty manažmentu, ktorý má 23-24 rokov by mal niekoho riadiť. Riadiť napriek tomu, že ešte nič poriadne nevie, má len minimum praktických skúseností. Keď sa pozrieme ako to v skutočnosti je, prídeme na to, že v podstate manažérov vyberáme z dobrých špecialistov, ktorí už majú niečo za sebou. Ale medzi špecialistom a manažérom je veľký rozdiel tak z hľadiska osobnostného ako aj odborného.

Príklad z praxe:

Takíto „čerství“ (jeden môj priateľ, úspešný TOP manažér z Čiech ich nazýva „nedodělaní“) manažéri majú túžby okamžite byť úspešní „ukázať sa“, vybudovať si rešpekt, dôveru, chcú byť považovaní za odvážnych. Na druhej strane sú v tom sami. Hanbia sa ísť za svojim nadriadeným, nemajú sa s kým poradiť. Práve pre takýchto začínajúcich manažérov sme pripravili tematicky orientovaný rozvojový program, ktorý je jedinečný v nasledovných oblastiach:

 • nejedná sa o „čistý“ koučing, ale kombinácie koučingu a mentoringu na základe posúdenia aktuálnej situácie a úrovne schopností koučovaného,
 • nejedná sa iba o „Soft“ témy (osobnostný rozvoj), na ktoré sa zameriavajú mnohí kouči, ale navrhujeme realizáciu kombinovananého koučingu s tzv. „Hard“ témami (odborný rozvoj),
 • náš program nie je o jednom koučovi, ale o dvoch – jeden je špecialista na Soft Skills a druhý na Hard Skills,
 • veľkou výhodou je to, že koučovia sa navzájom poznajú, zdieľajú podobné princípy a spoločne vedia systematicky viesť koučovaného k stanoveným cieľom.
   

V takomto tandeme (Soft and Hard Kouč) už pracujeme niekoľko rokov a na základe našich skúseností z praxe a najmä vyjadrení úspešných koučovaných manažérov zastávajúcich kľúčové pozície v mnohých tuzemských a aj nadnárodných firiem sme pre vás zostavili tematicky orientovaný program, ktorého témy musia byť tzv. „povinnou jazdou“ každého manažéra, ktorý chce patriť k tímu profesionálov (analógia ako v športe). Program tematicky orientovaného koučingu si môžete predstaviť nasledovne:

Legenda:         Tematicky orientovaný koučing s prvkami poradenstva a mentoringu

V nasledovnej časti je popísané obsahové zameranie jednotlivých rozvojových tém. Pri každej téme sú dve odrážky – tá prvá je orientovaná na rozvoj Hard Skills, tá druhá na rozvoj v oblasti Soft Skills.

Téma č.1 - Zlepšovanie výkonnostných ukazovateľov

KPI (Key Performance Indicators) - Myslenie ľudí v číslach (ciele, ukazovatele, reporty, plány)
BPI (Behavioral Performance Indicators)  - analýza a rozvoj prejavov správania

Téma č.2 - Budovanie tímu

Analýza tímu - rozvoj schopností, zmena postojov, kvalifikačná matica
Budovanie tímu a motivácia

Téma č.3 - Zvládanie vybraných záťažových a krízových situácií

Sila argumentácie
Emocionalita a riešenie konfliktov

Téma č.4 - Systém riadenia pracovníkov

Manažment (ciele, kompetencie, zodpovednosti, kontrola, zastupiteľnosť, …).
Štýly vedenia ľudí v praxi

Téma č.5 - Organizácia práce

Stratégia, rutina verzus operatíva
Life Manažment

Téma č.6 - Efektívne rozhodovanie

Systematické rozhodovanie  na základe racionality a analýzy.
Individuálne a skupinové techniky rozhodovania

Téma č.7 - Manažment zmeny

Vízia, ciele, príprava a komunikácia zmeny
Zmena myslenia, návyky a postoje Ako dlho to trvá a akú formu odporúčame?

Celý program pozostáva zo 7 tém po 2 x 1,5 hod. (Hard and Soft), ktorý je možné realizovať on-line formou. Takýto rozsah zodpovedá cca. 3 mesiacom rozvoja. Zhruba v polovici programu doporučujeme urobiť kontrolný deň priamo u vás vo firme, kde cieľom by bolo vidieť účastníka koučingu priamo v akcií (hlavne porady a rôzne stretnutia). Výsledkom by bola spätná väzba a detailnejšie zameranie sa na oblasti, ktoré je potrebné rozvinúť či to do šírky znalosti (zoom out princíp) alebo do hĺbky zvládnutia uvedenej kompetencie (zoom in princíp).

„Radi by sme vám prepožičali svoju hlavu a zároveň vám nastavili aj zrkadlo a náš pohľad na to, čo bude predmetom našej vzájomnej komunikácie a spolupráce.“

Tešíme sa na spoluprácu.

Autori článku a kouči – Henrich Chomist (Soft Skills témy) a Róbert Debnár (Hard Skills témy).