Takúto referenciu si konzultanti získavajú iba dlhoročnou svedomitou prácou a to som len vybrala z množstva podobných príspevkov na vašej stránke. Čo si myslíte, čím sa vám v prvom rade podarilo osloviť svojich dlhoročne spokojných klientov?

Manažéri, s ktorými aj momentálne spolupracujem, vo svojich vyjadreniach najviac vyzdvihujú moju schopnosť vidieť detaily a súvislosti, ktoré ostatným unikajú a bežnému vnímaniu nie sú prístupné. Môj hĺbkový pohľad na človeka a autentický štýl konzultácií im pomáhajú intenzívnejšie rozvíjať seba samého, jednotlivé osobnosti v ich tíme a cez silnejšie tímy posilňujú aj celú firmu.

V čom spočíva inakosť vašej metódy od bežne dostupných?

Osobnosť človeka sa neustále vyvíja. Napriek tomu vnímam a viem identifikovať súbor predispozícií a vlastností, ktoré tvoria jadro osobnosti človeka a ktoré sú prítomné počas celého jeho života. Tieto črty sú väčšinou skryté za mnohými maskami, ktoré si postupne vytvárame a za ktoré druhých ľudí nepúšťame. Vo svojom poradenskom prístupe sa nesústreďujem na rôzne nastavené masky, ktoré iba odvádzajú od podstaty problému, ale sa dostávam až za tú poslednú. Klienti tak nemusia skúšať žiadne univerzálne návody, klišé, ako na sebe pracovať, ale zistia presne svoje silné i slabšie stránky, ktoré majú vrodené. Každý človek je pre mňa jedinečný. To, čo v nich vnímam na základe svojich analytických schopností, ale aj so zapojením šiesteho zmyslu, mi pomáha správne pomenovať psychológia a ďalej formovať pedagogika, ktoré som vyštudoval.

Aký motív vedie človeka, aby vyštudoval psychológiu, pedagogiku a ešte to aj premiešal s fotografiou?

Už počas štúdia na vysokej škole sa ma vedúca katedry psychológie pýtala, že prečo som si vybral popri psychológii práve pedagogiku ako druhý hlavný odbor. A hoci ona v tomto spojení nevidela praktické uplatnenie, už vtedy som jej odpovedal, že si chcem založiť personálno-poradenskú firmu, v rámci ktorej mi bude psychológia pomáhať chápať javy súvisiace s osobnosťou človeka a pedagogika mi bude pomáhať túto osobnosť ďalej formovať a rozvíjať. Fotografii som sa začal venovať už v období počas štúdia. Postupne s rozvojom firmy som sa rozhodol, že to jedinečné, čo vnímam v osobnosti človeka, mu môžem tlmočiť nielen slovami, ale aj formou portrétu na fotografii. Celkovo však v tomto prístupe ide o viac, než len o to, čo je viditeľné.

Z ktorej v rámci týchto troch oblastí ťažíte najviac počas svojej poradenskej činnosti?

Všetky oblasti ma ovplyvnili rovnako intenzívne a stali sa integrálnou súčasťou môjho prístupu. V závislosti od toho, akú službu si klient objedná, môže viac prevažovať jedna alebo druhá oblasť. Ak je to výber alebo profilovanie zamestnancov, prevažuje psychológia, ak ide o konzultáciu zameranú na rozvoj osobnosti, výraznejšie sa pridáva do procesu aj pedagogika, andragogika a keď je to služba Sebapoznávanie fotografiou, dominuje psychológia spojená s umením fotografie. Bez môjho špecifického hĺbkového vnímania osobnosti človeka a jeho jadrových vlastností by sa však charakter týchto služieb posunul do inej roviny. Od svojich klientov si zvyknem pýtať spätnú väzbu, kde ma zaujíma aj ich názor na to, v čom by som mohol ešte vylepšiť svoj prístup. Pred pár dňami sa mi jedna podnikateľka vyjadrila doslova, že: „Ak by ste niečo zmenili iným spôsobom, ako to cítite, už by ste to neboli Vy.“

Svojich klientov prekvapujete netradičnými službami. Ktoré z nich sú vám najbližšie k srdcu?

Pri každej zo svojich poradenských služieb je dôležité, aby som najskôr spoznal celú osobnosť človeka tak, ako je mu to dané „zhora“. Následne, s ohľadom na jeho aktuálnu životnú situáciu, mu prezentujem odporúčania pre optimálny rozvoj jeho osobnosti. Týmto spôsobom veľmi rád pomáham najmä pri formovaní tímov vo firmách, ale aj pri zhmotnení jedinečnej energie človeka do fotografického portrétu. Pri vytváraní fotografií si môžu klienti vybrať aj možnosť mať svoj portrét zhotovený na ručne vyrobenom papieri, a to historickou metódou kyanotypie. Je to dnes už neobvyklý chemický proces ručnej výroby fotografie, ktorý bol objavený v počiatkoch jej vzniku v roku 1842.

Ako výstup z projektu Sebapoznanie fotografiou, ktorú som vyskúšala aj na vlastnej koži, som si okrem fotografie, spracovanej metódou z prvej polovice 19. storočia, odniesla aj výnimočný zážitok. V čom podľa vás spočíva najväčšia sila tohto projektu?

Zachytiť jedinečnú energiu, ktorá vyžaruje z každého človeka, predpokladá najskôr spoznať jadro jeho osobnosti a to, kde na svojej životnej ceste sa práve nachádza. Keď to identifikujem, komunikujem s klientom ďalej a počas nášho rozhovoru musím v zlomku sekundy rozpoznať a zachytiť tie okamihy, v ktorých sa odzrkadľuje jeho skutočný charakter. Je to komplexná poradenská služba, kedy klient najskôr spozná svoje jadrové silné a slabé stránky a po vytvorení portrétov jeho proces sebapoznávania pokračuje ďalej. Samostatne, alebo ak si to želá, v rámci poradenských stretnutí. Takýto proces fotografovania spolu s výslednými zábermi mu pomáha primerane porozumieť sebe samému, lepšie sa prijať, veriť vo vlastné schopnosti a v jednotlivých životných situáciách správne zapájať svoje „talenty“.

Aké sú prvé reakcie vašich klientov na tieto služby? Sú ochotní sa postaviť pred fotoaparát, aby sa nakoniec uvideli na fotkách bez svojich každodenných, bežne nosených masiek?

Pred fotografovaním prevláda u nich hlavne zvedavosť, keďže ide o kombináciu služieb, s akou sa ešte nestretli. Každý človek je iný. Niekomu postačuje, keď si svoj profil osobnosti vypočuje v rámci rozhovoru, niekto chce takýto profil aj v písomnej a grafickej podobe a sú takí, ktorí si chcú zo stretnutia odniesť aj svoje psychologické portréty vytvorené umeleckým spôsobom fotografickou technikou. Ak by však niekto očakával, že tieto portréty budú vyretušované a vyumelkované tak, ako to býva v módnych časopisoch, sklame sa. Vytváram portréty, na ktorých je zachytená skutočná vnútorná i vonkajšia krása človeka. Každý môže byť krásny. Nie každý však dokáže prijať sám seba. Niekedy je to celoživotný proces a takéto fotografie mu v tom môžu pomôcť. Mal som klientku, ktorá sa nefotila vyše tridsať rokov, vraj nie je fotogenická. Po zhliadnutí svojich portrétov bola doslova unesená a ja jej ďakujem za reklamu, ktorú mi odvtedy robí.

Máte aj klientov mužov?

Áno, často sú to podnikatelia a manažéri, ktorí chcú mať reprezentatívny portrét, ktorý bude skutočne vystihovať ich osobnosť.

Ako prebieha samotné fotenie, čím sa vám darí odbrzdiť svojich „modelov“ pred objektívom?

Celý proces je o vzájomnej dôvere. S klientom úprimne komunikujem, spoznávam ho a nehovorím mu iba to, čo by chcel počuť, ale všetko to, čo mu môže v živote pomôcť. Keď vidí, že mu naozaj rozumiem a celý proces staviam na jeho jedinečnosti, uvoľní sa a rád spolupracuje aj pri portrétovaní. Moje poradenské služby sú určené pre každého, kto v takomto prístupe vidí hodnotu a má záujem pracovať na sebe samom alebo na rozvoji firmy. Je to zároveň aj moja podmienka pre spoluprácu.

Aký je výsledný efekt? Vidia sa fotografované osoby pekné na záberoch?

Nie je podstatné, aby sa videli pekné, ale aby na vytvorených portrétoch spoznali svoje skutočné Ja. Každý je vo svojom vnútri krásny a ja sa tú krásu snažím zachytiť tak, aby zodpovedala aj jeho charakteru. Závisí to od osobnosti človeka, ale ak niekto bol celý život presvedčený, že nie je krásny, môže sa stať, že si bude musieť začať na svoju krásu zvykať :)

Čo získava človek v roli manažéra, keď sa pustí do podobného projektu? Je vôbec vhodné, aby sa takto „odhalil“ človek v zodpovednej pozícii, ktorý reprezentuje svoju firmu vo viacerých smeroch a sú kladené vysoké nároky na jeho vystupovanie?

Na začiatku sa vždy klient rozhodne, ktorý balík služieb si vyberie, a od toho závisí aj to, akú licenciu na použitie fotografií získa. Ak má záujem o svoje portréty iba pre osobné použitie do svojho albumu, môžeme fotografovať voľnejšie, hoci aj v štýle glamour či sensual art. Ak má však záujem o biznis portréty, prispôsobíme od začiatku tomu aj štýl fotografovania. Výsledné zábery vynikajú svojou silou a vyžarovaním osoby na nej, nezávisle na tom, či má klient oblečenú koženú bundu alebo oblek. Som ale rád, že mi manažéri často dávajú súhlas aj pre zverejnenie ich fotografií v mojom portfóliu na webe a v rámci mojich výstav.

Aká je odozva na vašu činnosť v európskom meradle, vnímajú jedinečnosť vašej tvorby aj za hranicami Slovenska?

Moje fotografie boli ocenené na 30 medzinárodných fotografických salónoch, napr. v Indii, Egypte, Rusku, Nemecku či vo Veľkej Británii, spolu v 15 krajinách sveta. Veľmi si vážim, že moju tvorivú prácu ocenila Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) so sídlom v Paríži, ktorá mi minulý rok udelila prestížny doživotný titul Artiste FIAP. Vybrané fotografie z môjho portfólia sú zaradené aj do depozitu v Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne, kde sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.

Kde vidíte najväčší efekt vášho prístupu v korporátnom svete?

Každá firma stavia na ľuďoch, preto sa snaží vybrať si tých najlepších alebo ich v rámci pracovných pozícií a tímov čo najlepšie umiestniť a zosynchronizovať. V poradenskom prístupe spájam racionálno-analytické a intuitívne prvky poznávania do jedného celku. Tento prístup je hlavne pre ľudí, ktorí už nechcú viac bežnou metódou pokusu a omylu riešiť rôzne situácie, ale chcú strategicky a účinne rozvíjať seba, svoj tím a celú firmu.