Táto forma finančnej služby sa odlišuje od bežného bankového úveru tým, že je prispôsobená možnostiam a potrebám klientov. Kedysi mohli pri nákupe výrobných prostriedkov využívať prakticky iba dve formy – nákup za vlastné prostriedky alebo nákup s pomocou bankového úveru. V oboch prípadoch išlo o značnú finančnú záťaž firmy, ktorej sa potom musel prispôsobovať cash flow a v dôsledku ktorej mala firma na dlhší čas obmedzené možnosti ďalších investícií a tým aj rozvoja