Materiál sa volí presne podľa požiadaviek

Výnimkou nie sú ani magnetické separátory. A nemusí ísť len o tie pokročilejšie. Potreba kvalitného tesnenia na mieru je prítomná aj pri najzákladnejších manuálne čistených prietokových separátoroch.

Vhodné tesnenie sa pre separátory zvyčajne volí podľa úlohy separácie a prevádzkových podmienok. Štandardne sa tak do prietokových separátorov montujú silikónové tesnenia rôznej kvality.

V prípade, že ide o prietokový separátor určený do potravinárskeho priemyslu, používajú sa EPDM potravinárske tesnenia v zhode so všetkými normami potrebnými pre dodržanie v tomto odvetví priemyslu.

V potravinárskom priemysle treba obzvlášť dbať na normy a efektívnu separáciu

Aký spôsob separácie je vhodný do spomínaného potravinárskeho alebo mäsového priemyslu? Ideálnymi sú prietokové magnetické separátory v špeciálnom prevedení určenom do polotekutých alebo hustých tekutých zmesí.

Takéto zmesi by totižto mohli upchávať štandardný magnetický separátor s viacerými tenkými magnetickými trubicami. V špeciálnych separátoroch pre spomínané druhy priemyslu je len jedna magnetická trubica, okolo ktorej bezproblémovo preteká aj hrubo pomleté mäso, či vnútornosti. Takéto špeciálne separátory naviac neobsahujú prietočný labyrint, čo zaručuje plynulý tok materiálu.

A aby nedošlo k neoprávnenému vytiahnutiu magnetickej trubice počas toku materiálu v potrubí, magnetický komponent je opatrený visiacim zámkom. Je to na pohľad jednoduché až primitívne riešenie, ale je veľmi účinné.