Manažéri sa budú musieť:prispôsobiť, kvalitatívne meniť svoj prístup, vedieť sa orientovať v nových trendoch a požiadavkách, realizovať zmeny a urýchliť rozvoj podnikuorientovať viac na kvalitu, nové hodnoty produktu, inovácie a marketing, meniť a rozvíjať marketingové myslenienebáť sa výziev, byť iniciatívnivariabilne myslieť a konať, viac komunikovať, a to aj v nadnárodnom prostredíosobne sa angažovať, motivovať a regulovať svojich spolupracovníkovstrategicky myslieť a byť schopní realizovať strategické zámeryzefektívňovať procesy a pracovné postupyhľadať aj atypické potenciálne zdroje konkurenčnej výhodyKríza nesmie znamenať zníženie kvalityKríza nesmie znamenať zníženie kvality, ako výhovorku na úspory a zníženie nákladov...