Dôležitosť tejto otázky spočíva v tom, že koučovaný určuje a definuje kritické premenné, ktoré sú špeciálne pre jeho pokrok dôležité. Každý klient na túto otázku odpovie inak, a preto sa nedá pracovať s paušálnymi a očakávanými odpoveďami. Kouč potom vie, čo má v budúcom sedení zopakovať...