Naším cieľom je zamerať sa na to, aby sme si vysvetlili čo je to prechodný pobyt a čo je naopak trvalý pobyt. Čo všetko treba pri vybavovaní trvalého alebo prechodného pobytu? Nech sa páči. Čítajte ďalej. Zaručene sa dozviete informácie, ktoré potrebujete vedieť.

Trvalý pobyt

V prvom rade si vysvetlíme čo je to trvalý pobyt. Pod trvalým pobytom rozumieme údaj o pobyte občana na území Slovenskej republiky, ktorý slúži na účely evidencie obyvateľstva. Adresa trvalého pobytu sa udáva v mieste stáleho bydliska občana. Čo všetko potrebujete, ak si chcete vybaviť trvalý pobyt? Po sklamaní v zahraničí plánujete doma zmeniť trvalé bydlisko? Sťahujete sa do nových priestorov? V tom prípade si nezabudnite nachystať tieto veci:

  • platný doklad totožnosti
  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt

Prechodný pobyt

Zaujíma vás kedy si máte hlásiť prechodný pobyt? Kočovníci, spozornite! Vy, ktorí sa chystáte na viac ako 90 dní preč mimo svojho trvalého pobytu, mali by ste hlásiť svoj prechodný pobyt. Pod prechodným pobytom rozumieme pobyt občana mimo miesta svojho trvalého pobytu. Prechodným pobytom by sme nazvali aj pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorí sa zdržiava na určité obdobie v Slovenskej republike. Dôležité je však vedieť, že akonáhle presiahne prechodný pobyt občana 5 rokov, prestáva toto prechodné bydlisko platiť. Prečo? Pretože predpokladaná doba trvania prechodného pobytu je maximálne 5 rokov. Radi by ste vedeli čo všetko potrebujete na nahlásenie prechodného pobytu? Potrebujete:

  • platný doklad totožnosti
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej hlási prechodný pobyt
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt

Dôležité je, aby ste nezabudli hlásiť do 10 dní na mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu, ktorú plánujete stráviť na prechodnom bydlisku.