Pick to Light

Tento systém sa používa najmä pri vyskladňovaní položiek v príprave výroby alebo zo zásobníkov priamo na pracovisku. Svetlá navigujú pracovníka pri výbere položiek, prípadne zobrazujú aj počet kusov. Pick to Light patrí do systému tzv. Poka-yoke riešení (z japonského Poka = neúmyselná chyba a Yoke = zmenšenie) zaoberajúcich sa minimalizáciou neúmyselných chýb, resp. chýb z nepozornosti. Montáž je prispôsobená tak, aby nebolo možné vykonať jednu operáciu viacerými spôsobmi. Z pohľadu kvality predstavuje zavedenie Pick to Light filozofiu „nulovej chyby“.

Príklad využitia v automobilovom priemysle

Neustále zdokonaľovanie vyrábaných vozidiel, množstvo  rôznych výbav a prevedení  kladú vyššie a vyššie nároky na počet dielcov, ktoré je potrebné mať v danom momente na montážnej linke.  V tzv. supermarkete, t. j. pracovisku, kde sú jednotlivé dielce pripravované do súprav, sa vyberajú a pripravujú väčšinou podľa vytlačenej špecifikácie, ktorá zobrazuje, aké konkrétne dielce má pracovník na montáž pripraviť. Vzhľadom na rastúci počet dielcov potrebných pre montáž vozidla sa stáva proces výberu nielen časovo náročný, ale výrazne sa zvyšuje aj riziko chýb. Ako teda pri vyššej časovej efektivite bezchybne vychystať množstvo rôznych dielcov?

Svetlo vás vedie

Moderným a čoraz populárnejším riešením je práve systém Pick to Light alebo Vyber, čo svieti. Idea systému je nasledovná: po načítaní čiarového kódu sa na jednotlivých úložných miestach (boxoch) v regáloch rozsvietia LED diódy so zabudovaným optickým snímačom pre všetky dielce, ktoré sa majú v danej zákazke použiť. Pri odbere dielca z boxu ruka pracovníka preruší svetelný lúč  a svetlo zhasne. V praxi to znamená, že pracovník vyberie len tie dielce, ktoré sú vysvietené bez toho, aby kontroloval jednotlivé čísla na štítku.

Eliminácia chýb

V prípade, že i napriek tomu siahne do iného boxu, okamžite je signalizovaná chyba – vybratie nesprávneho dielca je teda vylúčené. Ak vyskladňujú viacerí operátori, každému prislúcha iná farba svetielok. Ak sú zhasnuté všetky indikátory a súčasne nesvietia ani tie oznamujúce chybu, dielce odchádzajú do expedičnej zóny a môže sa začať s prípravou ďalšej objednávky.

Integrácia do informačného systému

Celý systém je dokonale variabilný a je možné ho inštalovať na rôzne typy regálov, prípadne umiestniť do priestoru. Implementácia pozostáva z analýzy montážneho pracoviska a označenia jednotlivých boxov. Na začiatok linky sa inštaluje skener čiarového kódu a na koniec linky tlačiareň pre tlač etikety. V priestoroch dispečera je možné inštalovať dispečerské pracovisko pre obsluhu linky, ako aj pre dopĺňanie jednotlivých materiálov.

Kinect

Kinect, čiže riadenie gestami, sa začína uplatňovať už aj vo výrobných procesoch. Na Slovensku ho ako prvá zviedla firma Anasoft vo svojom systéme riadenia výroby Emans, ktorý využíva Kinect od spoločnosti Microsoft na rozpoznávanie pohybu pracovníka vo výrobe. To umožňuje riadenie výrobného procesu pohybom, napríklad pohybom ruky. Je to výnimočná integrácia technológie rozpoznávania objektov, komunikácie človek – stroj aj v prevedení bez multimediálnych dotykových displejov.

Výhody a možnosti riešenia

V náročných výrobných prevádzkach, napríklad pri montáži automobilov, kde väčšina pracovníkov narába s nástrojmi a produktmi vysokej hodnoty, sa tak presadzuje  odsúhlasovanie pracovných úkonov gestami. Tu sa totiž vyžaduje podmienené odsúhlasovanie úkonov a prevádzka vzhľadom na vysoko citlivú manipuláciu s výrobkami neumožňovala inštaláciu prídavných dotykových zariadení. Potvrdenie kroku montážneho postupu gestom a prechod na ďalší krok je súčasne možné spojiť s potvrdením kontroly kvality a zároveň využiť snímanie pohybov operátora pri montáži pre analýzu výrobných úkonov z hľadiska ergonómie.

RFID a RTL

RFID technológia slúži na bezkontaktnú identifikáciu pracovníkov, vozíkov a dielcov. Eliminuje sa tak čas potrebný na prihlasovanie pracovníka na pracovisko a tiež skenovanie dielcov pri kontrole montáže. Kombinácia s RTL (Real Time Locating) umožňuje sledovanie polohy majetku, tovaru a osôb v reálnom čase, pričom snímanie polohy RFID tagov vo vnútri budov, prípadne v rámci areálov je možné až na vzdialenosť 50 metrov. Princíp je jednoduchý: na dielec alebo vozík sa nalepí aktívny RFID tag, ktorý vysiela signál.

Spracovanie a ukladanie

Ten je prijímaný prijímačom, ktorý prostredníctvom LAN siete prenáša signál do riadiaceho počítača. V náročných výrobných prevádzkach tak majú dispečeri k dispozícii online bezkontaktnú identifikáciu materiálu a operátorov. Zároveň sa skracuje doba identifikácie, odstraňuje sa nutnosť kontaktu s dielcom, je možné identifikovať  viacero položiek súčasne a nie je pritom potrebná priama viditeľnosť tagu.

Špičkové logistické riešenia zo Slovenska

ŠKODA AUTO, najväčší výrobca automobilov v Českej republike, potvrdil pokračovanie spolupráce pri automatizácii internej logistiky so žilinskou spoločnosťou CEIT. Spoločnosť CEIT, o ktorej logistických riešeniach sme už v našom časopise písali, má v nasledujúcich rokoch dodať do ŠKODA AUTO ďalšie unikátne technológie na báze bezobslužných automatických robotických ťahačov. Kontrakt zahŕňa rozšírenie súčasného logistického systému CEIT a pokrytie ďalších logistických potrieb automobilky s cieľom zvýšiť produktivitu a kvalitu a, naopak, znížiť celkové logistické náklady. CEIT a ŠKODA AUTO spolupracujú už piaty rok, ďalším míľnikom je aktuálne prebiehajúci projekt s novým typom automatickej navigácie.

Prvý ťahač CEITruck, vrátane automatických periférií, začal jazdiť v montážnej hale automobilky v septembri roku 2011. Odvtedy je v závode už takmer 130 robotických vozíkov s množstvom špeciálnej techniky, ktoré prevážajú potrebné komponenty k montážnym linkám podľa taktu liniek a dokonca aj vtedy, keď ich systém sám privolá. Zvyšujú produktivitu logistiky a súčasne znižujú logistické náklady, do hál priniesli vyššiu úroveň automatizácie a bezpečnosti pri manipulácii s nákladom.

Doposiaľ sa ťahače pohybovali po dráhach vymedzených magnetickou páskou na podlahe. Tá by však už čoskoro mohla byť v ŠKODA AUTO minulosťou. CEIT vyvinul nový druh navigácie využívajúci laserový skener. Ťahače tak budú flexibilnejšie, ich funkcionalita sa vo väčšej miere presúva do virtuálneho prostredia. Dráhy bude možné meniť rýchlejšie a jednoduchšie, a to priamo v softvérovom prostredí, ťahače okrem toho dokážu napríklad samy obísť prekážku alebo zorientovať sa v priestore. Nový typ navigácie bude opäť výrazným posunom v modernizácii a napĺňaní výziev štvrtej priemyselnej revolúcie.