Vzdelávať či nevzdelávať?Časy, kedy si zamestnanci v praxi vystačili iba s tým, čo sa naučili na strednej alebo vysokej škole, sú dávno preč. S príchodom štandardov Európskej únie do našich životov sa čoraz častejšie skloňuje pojem „celoživotné vzdelávanie“. Otázka však nestojí – vzdelávať či nevzdelávať? Vzdelávanie nadväzuje na firemnú stratégiu a stratégiu riadenia ľudských zdrojov a je ovplyvnené najmä firemnou kultúrou, štandardami manažérstva kvality ISO, či tlakom konkurencie...