Slovník:Outsourcing = využívanie vonkajších zdrojov Facility manažment = poskytovanie a riadenie služiebOutsourcing ako strategický nástrojOutsourcing sa dostáva stále viac do centra záujmu širokej podnikateľskej, ale aj odbornej verejnosti, a to celkom oprávnene. Príčinou nie je len narastajúci počet outsourcingových kontraktov, ale predovšetkým rastúci význam úlohy outsourcingu ako strategického nástroja a zdroja konkurenčnej výhody pre mnohé spoločnosti...