Plánování je přijímání koordinovaných rozhodnutí týkajících se budoucích činností. O budoucnosti ještě není všechno známo, takže se rozhodnutí přijímají v oblasti úplné nebo částečné nejistoty. V důsledku toho je velká pravděpodobnost, že učiněná rozhodnutí budou popřípadě muset být změněna na základě nových informací...